+381 35 534 884 info@mlekaramihajlovic.com

Mešoviti proizvodi

Proizvod od mleka, mlečnih proteina i biljne masti

Mešoviti proizvodi

Proizvod od mleka, mlečnih proteina i biljne masti

milko ekstra i fetisimo

Zlatica jogurt čaša 180 g

Milko ekstra kriška

kanta 8kg/300g vakuum

Zlatica jogurt čaša 180 g

Fetisimo

kanta 5kg i 3kg/kutija 900g, 500g i 250g