sirovinska baza

Zlatica matična služba

Za visok kvalitet proizvoda mlekare MIHAJLOVIĆ D.O.O. pored modernih tehnoloških linija zaslužno je i kvalitetno sirovo mleko proizvedeno na farmama privatnih proizvođača (Sirovinska baza).
Ulaganjem u farme proizvođača i sam otkup sirovog mleka proširena je sirovinska baza čime je obezbeđen konstantan kvantitet i visok kvalitet otkupljenog sirovog mleka.

Velika pažnja se pridaje kvalitetu celog procesa proizvodnje, od otkupljenog sirovog mleka sve do mesta prodaje i krajnjeg potrošača.
Edukacijom proizvođača, svakodnevnom kontrolom u sopstvenoj laboratoriji kao i saradnjom sa eminentnim laboratorijama u zemlji, kvalitet sirovog mleka smo značajno podigli povećanjem udela mleka prve i ekstra klase.

 

Struktura farmi

Struktura farmi naših proizvođača po osnovu broja grla se kreće od prosečnih 5 grla do farmi sa više od 40 grla. Prosečna mlečnost se kreće od 18 do 25 litara po grlu i ima trend povećanja.
Da bi smo omogućili da svaki farmer bez obzira na veličinu farme ima iste mogućnosti u nabavci opreme, mašina i repro-materijala udružili smo ih u udruženje “Farmer” zbog lakšeg apliciranja za neophodna sredstva.

Svesni da samo kvalitetno sirovo mleko garantuje ukusan i zdrav proizvod neprekidno ćemo raditi na unapređenju proizvodnje mleka i najbolje moguće saradnje sa našim farmerima.

sirovinska baza