+381 35 534 884 info@mlekaramihajlovic.com

MATIČNA SLUŽBA

Matična služba u stočarstvu u okviru Mlekare Mihajlović,  kao osnovna odgajivačka organizacija počela je sa radom 2010. godine sprovođenjem odgajivačkog programa za simentalsku rasu goveda. Postignut kontinuitet u radu i vođenju matične evidencije, omogućio je proširenje poslova na odgajivačke programe u ovčarstvu i kozarstvu i da se kao prva služba za tu namenu registruje na teritoriji opštine Paraćin.

 

Umatičenje

kvalitetnih grla

Umatičenje kvalitetnih priplodnih grla ima za cilj da se proizvodne i ekonomski najbitnije osobine drže pod kontrolom i time vrši konstantno unapređenje stočarske proizvodnje.
Rad matične službe se ogleda u praćenju i kontroli osobina mlečnosti, plodnosti i tovnosti umatičenih grla čime se stvara jasnija slika o grlu što omogućuje popravku tih osobina kod potomstva.

Ocenjivanjem i odabirom priplodnog podmlatka iz sopstvenog matičnog zapata obezbeđuje se kvalitetan i ekonomski isplativ remont stada.

Šta dobija farmer saradnjom sa mlekarom Mihajlović?

Sa posebnom pažnjom se sprovodi edukacija farmera o pripremanju hrane i kvalitetnoj ishrani domaćih životinja kao preduslov ekonomski isplativoj proizvodnji na gazdinstvu.

Brzu, jeftinu i stručnu pomoć po svim pitanjima vezanim za stočarsku proizvodnju koju garantuje tehnička opremljenost, stručan kadar i svakodnevno prisustvo na terenu.